Kinh nghiệm chuẩn đoán lỗi khi cấu hình Kerberos

Tiêu chuẩn

Kinh nghiệm chuẩn đoán lỗi khi cấu hình Kerberos

Kerberos rất phổ biết trong việc cấu hình server với nhiều tier. Việc chuẩn đoán lỗi rất qua trọng nếu việc cấu hình gặp sự cố. Sau đây là vài cách thức giúp việc chuẩn đoán tốt hơn.

Xem tiếp

Kinh nghiệm cấu hình Microsoft Dynamics NAV theo mô hình 3 tiers

Tiêu chuẩn

Kinh nghiệm cấu hình Microsoft Dynamics NAV theo mô hình 3 tiers

Việc cài đặt các services của Microsoft Dynamics NAV khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần tìm tới thư mục cài đặt, mở file cài đặt và theo các bước hướng dẫn.

Xem tiếp

Fix lỗi không thể nhận dạng data type khi export data trong SQL Server Import and Export Wizard 2012 sp1

Tiêu chuẩn

Khi bạn export data từ view hoặc query trong SQL Server Import and Export Wizard trong MS SQL server 2012 SP1  nếu bị lỗi như sau:

Xem tiếp

Nâng cao năng suất của bộ phận chăm sóc khác hàng với tự động tạo case từ email trong Dynamics 365

Tiêu chuẩn

Trong module Service Management của Dynamics 365 có tính năng rất hay và huỹ ích đó là tự động tạo case khi có email gửi tới mailbox. Ví dụ bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty có emailbox customerservice@abc.com để tiếp nhận ý kiến hoặc yêu cầu của khách hàng. Thông thường nhân viên chăm sóc khách hàng cần sử dụng log in vào mailbox tiếp nhận và trả lời khách hàng.
Xem tiếp

Nâng cao fetchXML performance với no-lock

Tiêu chuẩn

MS CRM bản chất là phần mềm quản lý sử dụng nền tảng MS SQL làm nơi lưu trữ dữ liệu. Vấn đề lock và transaction cần được chú ý để tối ưu hoá performance và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Xem tiếp